Societatea ALIMENTARA S.A.

 

Sediul social: Mun. Slatina, str.Arinului nr. 1, Jud. Olt, cod poE�tal 230022

Nr. Reg.ComerE�ului: J28/62/1991

CUI/CIF RO1513357

EUIDA�: ROONRCJ28/62/1991

Codul LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com

Website: www.alimentara-slatina.ro

Telefon/Fax: 0249/422092, 0249/422451

 

PiaE�a pe care se tranzacE�ioneazA? valorile mobiliare emise de societate: A.T.S administrat de B.V.B. a�� PiaE�a AeRO, simbol de piaE�a ALRV

Capitalul social subscris AYi vA?rsat 998.988 lei.

Societatea deA?ine spaA?ii comerciale amplasate A�n municipiul Slatina.

SpaA?iile comerciale au fost modernizate A�n vederea inchirierii lor.

Societatea detine acte de proprietate asupra tuturor activelor corporale ale societA?A?ii care suntA�inregistrate in cartea funciarA?.


PreE�edinte Consiliul de AdministraE�ie
ec. Esenea Aurel

Conducere executivA?

  1. ForE�an Procopie
    FuncA?ia a�� Director General
  2. NiE�A? Carmen Ana
    FuncA?ia a�� Contabil AYef