Societatea ALIMENTARA S.A.

Sediul social: Mun. Slatina, str.Arinului nr. 1, Jud. Olt, cod poștal 230022

Nr. Reg.Comerțului: J28/62/1991

CUI/CIF RO1513357

ROONRCJ28/62/1991

Codul LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com

Website: www.alimentara-slatina.ro

Telefon/Fax: 0249/422092, 0249/422451

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate: A.T.S administrat de B.V.B.  și Piața AeRO, simbol de piața ALRV

Capitalul social subscris și vărsat 998.988 lei.

Societatea deține spații comerciale amplasate în municipiul Slatina.

Spațiile comerciale au fost modernizate în vederea inchirierii lor.

Societatea detine acte de proprietate asupra tuturor activelor corporale ale societății care sunt înregistrate în cartea funciară.


Președinte Consiliul de Administrație
Vlăduțoaia Valentina

Conducere executivă

  1. Niță Carmen-Ana
    Funcția Director General
  2. Caplea Maria
    Contabil sef
    0249422092