Raport Anual 2015, conform Regulamentului ASF/CNVM nr.1/2006